Blog Post

Повишаване на енергийната ефективност в „Мазалат“ ЕООД

No comments

П О К А Н АВъв връзка с изпълнение на проект:

Повишаване на енергийната ефективност в „Мазалат“ ЕООД,Договор № BG16RFOP002-3.001-0539-C01, на 18.07.2018г. от 10ч. в залата на хотел „Инканто”, Севлиево ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени целите на проекта, дейностите и очакваните резултати.

Проект и главна цел:
Повишаване на енергийната ефективност в „Мазалат“ ЕООД Главната цел на проекта е да се повиши енергийната, ресурсна ефективност и конкурентоспособноста на „Мазалат“ ЕООД, чрез въвеждане на енергийно ефективни мерки.

Бенефициент: „Мазалат“ ЕООД
Обща стойност: 1 540 000 лв., от които 901 425 лв.европейско и  159 075 лв. национално съфинансиране.

Начало: 15.11.2017 г.
Край: 15.01.2019 г.

PetkovПовишаване на енергийната ефективност в „Мазалат“ ЕООД

Related Posts

Eco Friendly Industrial Advancements

When production requires small batches and runs, the least efficient component of the process is the heating of both the curing ovens and pre-treatment solution tank. 

Construction Industry Safety Initiative

Working at height is still one of the largest causes of workplace accident many major falls from height and it was the biggest cause of fatal accidents in the workplace. 

Вашият коментар