КОНТАКТИ

КОНТАКТИ:

 

Офис: гр. Севлиево, жк. „Митко Палаузов”, бл.21, тел: 0675/32824, е-mail: office@mazalat.com, mazalateood@abv.bg

Счетоводство: гр. Севлиево, ул. Стара Планина 145, тел: 0675/30021, е-mail: finance@mazalat.com

Продажбa недвижими имоти – жк. „Митко Палаузов”, бл.21,                          тел. 0885 66 66 36,  е-mail: sales@mazalat.com

 

Бетонов възел Севлиево – ул. Васил Левски 58,                                             тел: 0885 66 66 23,   е-mail: bv_sevlievo@mazalat.com

Бетонов възел Габрово – ул. Индустиална 73 /зона Индустриална/,             тел: 0885 66 66 37,   е-mail: bv_gabrovo@mazalat.com

Бетонов възел Априлци – ул. Стара Планина 57Г /кв. Зла Река/,                   тел: 0885 66 66 28,   е-mail: bv_aprilci@mazalat.com

Бетонов възел Ловеч – ул. Бяло Море 11 /Северна промишлена зона/,       тел: 0885 66 66 34,   e-mail: bv_lovech@mazalat.com

Армарурен двов /Севлиево, Ловеч и Габрово/                                               тел: 0885 66 66 96,   е-mail: armatura@mazalat.com

    PetkovКонтакти