Без категория

Проект и главна цел:Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

PetkovПроект и главна цел:Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
read more

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

PetkovПроект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
read more

ПОКАНА: ПРОЕКТ ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В „МАЗАЛАТ“ ЕООД

П О К А Н А

 

ПРОЕКТ: Повишаване на енергийната ефективност в „Мазалат“ ЕООД

 

Договор № BG16RFOP002-3.001-0539-C01

Във връзка с приключване изпълнението на проект: Повишаване на енергийната ефективност в „Мазалат“ ЕООД, Договор № BG16RFOP002-3.001-0539-C01, на 18.12.2018г. от 13ч., в зала на ресторант „Вкусът на Иберия”, Севлиево ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат отчетени дейностите по проекта и постигнатите резултати.

PetkovПОКАНА: ПРОЕКТ ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В „МАЗАЛАТ“ ЕООД
read more

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В «МАЗАЛАТ» ЕООД

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В «МАЗАЛАТ» ЕООД

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Чрез реализиране на проекта се цели да бъде подобрена работната среда в „Мазалат“ ЕООД,

PetkovОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В «МАЗАЛАТ» ЕООД
read more

„Създаване на заетост и разкриване на нови работни места в Мазалат ЕООД”

Създаване на заетост и разкриване на нови работни места в Мазалат ЕООД”

е поредният проект, който строителната фирма изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектът цели да създаде устойчива заетост на 18 безработни и неактивни лица и да осигури последваща заетост след приключване на проектните дейности поне на 50% от новонаетите по проекта лица.  Фирмата наема лица за следните длъжности:

– Диспечер, транспортни средства

– Шофьори на товарни автомобили

– Организатор, стопански дейности

– Организатор, ремонт и поддръжка

– координатор производство

– Техник, механик

В рамките на проекта ще бъде обявена обществена поръчка и закупено техническо оборудване, съобразено с дейността, която ще извършват новоназначените работници.

Специфични цели на проекта са:

–     Интегриране на пазара на труда на безработни млади хора до 29 г.,  на продължително безработни и неактивни лица

–     Оборудване на нови работни места с цел създаване на подходящи условия за работа във фирмата на хората от целевата група

–     Осигуряване на устойчива заетост за безработни и неактивни лица след приключване на проектните дейности.

Petkov„Създаване на заетост и разкриване на нови работни места в Мазалат ЕООД”
read more