Blog Post

Повишаване на енергийната ефективност в „Мазалат“ ЕООД

П О К А Н АВъв връзка с изпълнение на проект:

Повишаване на енергийната ефективност в „Мазалат“ ЕООД,Договор № BG16RFOP002-3.001-0539-C01, на 18.07.2018г. от 10ч. в залата на хотел „Инканто”, Севлиево ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени целите на проекта, дейностите и очакваните резултати.

Проект и главна цел:
Повишаване на енергийната ефективност в „Мазалат“ ЕООД Главната цел на проекта е да се повиши енергийната, ресурсна ефективност и конкурентоспособноста на „Мазалат“ ЕООД, чрез въвеждане на енергийно ефективни мерки.

Бенефициент: „Мазалат“ ЕООД
Обща стойност: 1 540 000 лв., от които 901 425 лв.европейско и  159 075 лв. национално съфинансиране.

Начало: 15.11.2017 г.
Край: 15.01.2019 г.

PetkovПовишаване на енергийната ефективност в „Мазалат“ ЕООД

Related Posts