Blog Post

„Създаване на заетост и разкриване на нови работни места в Мазалат ЕООД”

Създаване на заетост и разкриване на нови работни места в Мазалат ЕООД”

е поредният проект, който строителната фирма изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектът цели да създаде устойчива заетост на 18 безработни и неактивни лица и да осигури последваща заетост след приключване на проектните дейности поне на 50% от новонаетите по проекта лица.  Фирмата наема лица за следните длъжности:

– Диспечер, транспортни средства

– Шофьори на товарни автомобили

– Организатор, стопански дейности

– Организатор, ремонт и поддръжка

– координатор производство

– Техник, механик

В рамките на проекта ще бъде обявена обществена поръчка и закупено техническо оборудване, съобразено с дейността, която ще извършват новоназначените работници.

Специфични цели на проекта са:

–     Интегриране на пазара на труда на безработни млади хора до 29 г.,  на продължително безработни и неактивни лица

–     Оборудване на нови работни места с цел създаване на подходящи условия за работа във фирмата на хората от целевата група

–     Осигуряване на устойчива заетост за безработни и неактивни лица след приключване на проектните дейности.

Petkov„Създаване на заетост и разкриване на нови работни места в Мазалат ЕООД”