Обект 3-„ Жилищна сграда с търговско и обществено обслужване”

Обект 3-„ Жилищна сграда с търговско и обществено обслужване”Етаж 1-партерен – разпродаден


Етаж 2


Етаж 3


Етаж 4


Етаж 5

PetkovОбект 3-„ Жилищна сграда с търговско и обществено обслужване”