Обект 1 -„ Жилищна сграда с търговско и обществено обслужване”


Обект 1-„ Жилищна сграда с търговско и обществено обслужване” Подземен гараж


Обект 1-„ Жилищна сграда с търговско и обществено обслужване” Етаж 1-партерен-магазини


Обект 1-„ Жилищна сграда с търговско и обществено обслужване” Етаж 2


Обект 1-„ Жилищна сграда с търговско и обществено обслужване” Етаж 3


Обект 1-„ Жилищна сграда с търговско и обществено обслужване” Етаж 4


Обект 1-„ Жилищна сграда с търговско и обществено обслужване” Етаж 5 

PetkovОбект 1 -„ Жилищна сграда с търговско и обществено обслужване”