Blog Post

ПОКАНА: ПРОЕКТ ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В „МАЗАЛАТ“ ЕООД

П О К А Н А

 

ПРОЕКТ: Повишаване на енергийната ефективност в „Мазалат“ ЕООД

 

Договор № BG16RFOP002-3.001-0539-C01

Във връзка с приключване изпълнението на проект: Повишаване на енергийната ефективност в „Мазалат“ ЕООД, Договор № BG16RFOP002-3.001-0539-C01, на 18.12.2018г. от 13ч., в зала на ресторант „Вкусът на Иберия”, Севлиево ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат отчетени дейностите по проекта и постигнатите резултати.

PetkovПОКАНА: ПРОЕКТ ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В „МАЗАЛАТ“ ЕООД