ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ /ЗОХ/

 
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ /ЗОХ/,
разположено на първия етаж на сградата със застроена площ 168.3 кв.м. при граници:

отгоре- кафе;

отдолу- паркинг- гараж;

североизток- улица;

югоизток- калкан па сградата към УПИ 1У-3579, 3580 за общ. обсл., безвредни произв. и жилищно строителство;

югозапад- двор;

северозапад- магазин № I, стълбище с пътнически асансьор, склад със санитарен възел към магазините.

Към ЗОХ принадлежат 9.750 % ид. части от общите части па сградата - 23.1 кв.м.