Строителна компания “Мазалат” е водеща фирма в Севлиево и Габровска област в производството на бетонови и варови разтвори.
Всички произвеждани изделия от фирмата са сертифицирани.

”Мазалат” е член на Българската строителна камара.
 

“Мазалат” ЕООД е създадена през 1992 година със седалище гр. Севлиево. Компанията е изцяло частна собственост с капитал 753 460 лв.
            Предмет на дейност на дружеството е производство и търговия със строителни материали, строително-монтажни работи, благоустройство и комунална дейност, строителство и услуги със строителна механизация. Промишлено и гражданско стройтелство в страната и чужбина. Отдаване под наем на помещения, сгради, лека и тежка строителна механизация и строително оборудване.  

            За осъществяване целите и задачите на фирмата са формирани следните направления:

      ·        производство
               
- бетонови разтвори
                - варови разтвори
                - циментови разтвори

      ·        заготовка на арматура

      ·        строителна механизация
              
 - бетон помпи (18м,32м и 36м)        – 3бр.
                - бетоновози                                  – 12бр
                - самосвали (13-20т.)                      - 5бр.
                - гондоли (25т.)                              – 2бр.
                - комбиниран багер (3 кофи и чук)  – 3бр.
                - фандрома                                     - 1бр.
                - мотокари                                      – 2бр
                - булдозер                                      – 1бр.
                - валяк (13т. - вибрационен)            – 1бр.
                - валяк (3т. - вибрационен)              – 1бр.
                - платформа за превоз на строителна техника             
                - кран (24т.)                                    – 1бр.
                - миячки                                         – 2бр.
                - контейнеровози                            – 2бр.
                - чистачка                                      – 1бр.

·        снегопочистване и снегоизвозване
   - снегорини                                   – 13бр.
   - специализиран автомобил за опесъчаване  – 2бр.

·        продажба на строителни материали
   
- арматура и армировачни мрежи
    - пясък, фракции, минерал бетон, НТК
    - цимент и циментови разтвори
    - тухли и вибропресовани изделия
    - и други

·        строителство
  
 - офертен отдел, договаряне и отчитане на          строителството
    - счетоводен отдел и ТРЗ
    - строителна дирекция
    - техническо ръководство
    - специализирани строителни звена по всички архитектурно строителни специалности


“Мазалат” има внедрени:
         ·
        Система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2008.

         ·
        Система за управление на околната среда, която е в съответствие с ISO 14001:2004.

 

 

 

 
 Със своите високо квалифицирани специалисти, фирмата е в състояние да реши и най-сложните задачи във всички области на строителството и строителното производство.
5400 Севлиево
ул. “Никола Генев” 38, ет. 2
е-mail: mazalatsev@abv.bg
 


начало | за нас | галерия | защо ние | референции | проекти