Строителна компания “Мазалат” е водеща фирма в Севлиево и Габровска област в производството на бетонови и варови разтвори.
”Мазалат” е член на Българската строителна камара.
Всички произвеждани изделия от фирмата са сертифицирани.
Получените цени на обектите представляват базисната данъчна цена на недвижимите имоти, а не действителната пазарна цена.
Квадратурите на обектите- апартаменти, магазини, обслужващи обекти, както и принадлежащите им идеални части от общите части на сградата, са определени съгласно одобрен архитектурен проект.
Те са действителни и актуални и за определяне на пазарните цени на свободния пазар.
Ценообразуването е направено за всеки обект в сградата, а именно за 5 бр. магазини, заведение за хранене, кафе, ателие за творческа дейност, 18 бр. апартаменти и паркинг- гараж в сутерена с принадлежащите им общи части на сградата. Към магазините освен % от общите части на сградата има определен и % от общото за тях фоайе, общия им склад със санитарен възел.
 


Обект Обществена сграда 1

 

Статус: Завършен

Моля маркирайте желаният от вас обект от сградата.

Парко места
Партерен етаж
Етаж втори
Етаж трети
Етаж четвърти
Етаж пети

Обект Обществена сграда 2

Статус: Завършен

Моля маркирайте желаният от вас обект от сградата.

Парко места
Партерен етаж
Етаж втори
Етаж трети
Етаж четвърти
Етаж пети

Терасовиден етаж


Обект Обществена сграда 3

Статус В проект


Обект Обществена сграда 4 - Свети Влас

Статус Завършен

Моля маркирайте желаният от вас обект от сградата.

Партерен етаж
Етаж втори
Етаж трети
Етаж четвърти

 

 

   
5400 Севлиево
ул. “Н. Генев” 38, ет.2
е-mail: mazalatsev@abv.bg
 


начало | за нас | галерия | защо ние | референции | проекти