ПАРКИНГ-    ГАРАЖ    С    ТОВАРЕН    АСАНСЬОР    КЪМ    НЕГО,

разположен в сутерена на сградата със застроена площ 424.6 кв.м. и разгъната застроена площ 447.0 кв.м. при граници:

отгоре- магазини и ЗОХ;

североизток- улица и стълбище с пътнически асансьор;

югоизток-  калкан на сградата към УПИ 1У-3579, 3580 за общ. обсл., безвредни произв. и жилищно строителство;

югозапад- двор;

северозапад-  калкан на сградата към  УПИ  11-3579,  3580 за общ. обсл., безвредни произв. и жилищно строителство.

Към паркинг- гаража принадлежат 13.453 % ид. части от общите части на сградата = 31.9 кв.м.