МАГАЗИН № 5

 разположен на първия етаж на сградата със застроена площ 34.0 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент 3 и ателие;

отдолу- паркинг- гараж;

североизток- улица;

югоизток- фоайе магазини;

югозапад- магазин № 4 и фоайе магазини;

северозапад- калкан на сградата към УПИ П-3579, 3580 за общ. обсл., безвредни произв. и жилищно строителство.

Към магазина принадлежат 1.970 % ид. части от общите части на сградата = 4.7 кв.м., както и 20 226 % ид. части = 9.8 кв.м. от фоайе магазини, склад и санитарен възел към него, общи за магазините на първия етаж.