МАГАЗИН 3

МАГАЗИН 4,

разположен на първия етаж на сградата със застроена

площ 18.2 кв.м. при граници:

отгоре-апартамент № 3;

отдолу- паркинг- гараж;

североизток- магазин № 5;

югоизток- фоайе магазини;

югозапад- магазин № 3;

северозапад- калкан  на сградата към УПИ П-3579, 3580 за общ. обсл., безвредни произв. и жилищно строителство.

Към магазина принадлежат 1.054 % ид. части от общите части на сградата = 2.5 кв.м., както и 10.827 % ид. части = 5.2 кв.м. от фоайе магазини, склад и санитарен възел към него, общи за магазините на първия етаж.