МАГАЗИН 3,

разположен па първия етаж па сградата със застроена площ 38.0 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент № 2 и апартамент № 3; отдолу- паркинг- гараж;

североизток- фоайе магазини н магазин № 4; югоизток-  магазин № 2;югозапад- двор;

северозапад-  калкан  на сградата към  УПИ  11-3579,  3580 за общ. обед., безвредни произв. и жилищно строителство.

Към магазина принадлежат 2.201 % ид. части от общите части на сградата = 5.2 кв.м., както и 22.606 % ид. части = 1 1.0 кв.м. от фоайе магазини, склад, санитарен възел към него, общи за магазините на първия етаж.