МАГАЗИН № 2

е разположен на първия етаж на сградата със застроена площ 33.7 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент 2;

отдолу- паркинг-гараж;

североизток- фоайе магазини;

югоизток- магазин 1;

югозапад- двор;

северозапад- магазин № 3.

Към магазина принадлежат 1.952 % ид. части от общите части на сградата = 4.6 кв.м., както и 20.047 % ид. части = 9.7 кв.м. от фоайе магазини, склад и санитарен възел към него, общи за магазините на първия етаж.