МАГАЗИН 1,

разположен на първия етаж на сградата със застроена площ 44.2 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент № 1;

отдолу- паркинг-гараж;

североизток- общ за магазините склад със санитарен възел;

югоизток- ЗОХ;

югозапад- двор;

северозапад- магазин № 2 и фоайе магазини.

Към магазина принадлежат 2.561 % ид. части от общите части на сградата = 6.1 кв.м., както и 26.294 % ид. части = 12.8 кв.м. от фоайе магазини, склад и санитарен възел към него, общи за магазините на първия етаж.