АТЕЛИЕ 

разположено на втория етаж на сградата със застроена площ 40.2 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент № 8;

отдолу- магазин № 5, фоайе магазини и товарен асансьор;

североизток- улица;

югоизток- стълбище;

югозапад- коридор и апартамент № 3;

северозапад- апартамент № 3.

Към   ателието   принадлежат   1.512   %   ид.   части   от  общите  части   на сградата = 3.6 кв.м.