КАФЕ, разположено на втория етаж на сградата със застроена площ 187.9 К13.М.  и разгьпага застроена площ 200.3 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент № 4 и апартамент № 5;

отдолу- ЗОХ;

североизток- улица;

югоизток- калкан ма сградата към УПИ 1У-3579, 3580 за общ. обсл., безвредни произв. н жилищно строителство;

югозапад- двор;

северозапад- апартамент 1 и стълбище с пътнически асансьор. Към кафето принадлежат 10.549 % ид. части от общите части на сградата = 25.0 кв.м.