АПАРТАМЕНТ 9,
разположен на четвъртия етаж на
сградата със застроена площ 104.7 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент № 14;

отдолу-апартамент № 4;

североизток- улица;

югоизток- калкан на сградата към УПИ 1У-3579, 3580 за общ. обсл., безвредни произв. и жилищно строителство ;

югозапад-двор и апартамент № 10;

северозапад- апартамент № 10, коридор и стълбище с асансьор. Към апартамента принадлежат 4.057 % ид. части от общите части на сградата = 9.6 кв.м.