АПАРТАМЕНТ  №  8
 

разположен  на третия  етаж  на  сградата със застроена площ 103.3 кв.м. при граници:

отгоре-апартамент 13;

отдолу- апартамент № 3 и ателие;

североизток- улица;

югоизток- апартамент № 7, коридор и стълбище;

югозапад- двор;

северозапад- калкан  на сградата към УПИ П-3579, 3580 за общ. обсл., безвредни пропзв. и жилищно строителство .

Към апартамента принадлежат 4.003 % ид. части от общите части на сградата = 9.5 кв.м.