АПАРТАМЕНТ №  7,   разположен   на третия  етаж  на  сградата със застроена площ 74.6 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент № 12;

отдолу-апартамент № 2;

североизток- апартамент № 8 и коридор;

югоизток- апартамент № 6;

югозапад- двор;

северозапад- апартамент № 8.

Към апартамента принадлежат 2.891  % ид. части от общите части на сградата = 6.9 кв.м.