АПАРТАМЕНТ  №   6,   разположен   на третия  етаж   на  сградата  със застроена площ 55.6 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент №11;

отдолу-апартамент № 1;

североизток- коридор;

югоизток- апартамент № 5;

югозапад- двор;

северозапад- апартамент № 7.

Към апартамента принадлежат 2.154 % ид. части от общите части па сградата = 5.1 кв.м.