АПАРТАМЕНТ  №  5

разположен на третия  етаж  на сградата със застроена площ 78.1 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент № 10;

отдолу- кафе;

североизток- апартамент № 4 и коридор;

югоизток- апартамент № 4;

югозапад- двор;

северозапад- апартамент № 6.

Към апартамента принадлежат 3.026 % ид. части от общите части на сградата = 7.2 кв.м.