АПАРТАМЕНТ  №  4, 

разположен  на  третия  етаж  на  сградата със застроена площ 104.7 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент № 9;

отдолу- кафе;

североизток- улица;

югоизток- калкан на сградата към УПИ 1У-3579, 3580 за общ. обсл.. безвредни произв. и жилищно строителство ;

югозапад- двор и апартамент № 5;

северозапад- апартамент № 5, коридор и стълбище с асансьор. Към апартамента принадлежат 4.057 % ид. части от общите части на сградата = 9.6 кв.м.