АПАРТАМЕНТ  №   3,

   разположен   на   втория   етаж   на  сградата  със застроена площ 53.0 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент № 8;

отдолу- магазин № 3 магазин № 4 и магазин № 5;

североизток- улица и ателие;

югоизток- коридор и апартамент № 2;

югозапад- двор и апартамент № 2;

северозапад-  калкан  на сградата към  УПИ  11-3579, 3580 за общ. обсл.,

безвредни произв. и жилищно строителство.

Към апартамента принадлежат 2.054 % ид. части от общите части на сградата = 4.9 кв.м.