АПАРТАМЕНТ  №   2,   разположен   па   втория   етаж   на   сградата  със

застроена площ 7Х.1 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент № 7;

отдолу- магазин № 2 и магазин № 3;

североизток- коридор и апартамент № 3;

югоизток- апартамент № 1; югозапад- двор;

 северозапад- апартамент
№ 3.

Към апартамента  принадлежат 3.026 % ид.  части от общите части  па сградата = 7.2 кв.м.