АПАРТАМЕНТ  №   18

 

Разположен   на  петия  етаж  на  сградата  със

застроена площ 106.7 кв.м. при граници:

отгоре- покрив;

отдолу-апартамент № 13;

североизток- улица;

югоизток- апартамент № 17, коридор и стълбище;

югозапад- двор;

северозапад-  калкан   на сградата  към  У11И   11-3579,  3580 за  общ. обсл., безвредни произв. и жилищно строителство .

Към  апартамента  принадлежат 3.813 % ид. части от общите части  па сградата =9.1 кв.м.