АПАРТАМЕНТ  №   17

 

Разположен  на  петия  етаж  на  сградата  със застроена площ 77.5 кв.м. при граници:

отгоре- покрив;

отдолу-апартамент № 12;

североизток- апартамент 18 и коридор;

югоизток- апартамент № 16;

югозапад- двор;

северозапад- апартамент № 18.

Към апартамента принадлежат 2.770 % ид. части от общите части на сградата = 6.6 кв.м.