АПАРТАМЕНТ  №   16,   разположен  на  петия  етаж  на  сградата  със застроена площ 55.6 кв.м. при граници:

отгоре- покрив;

отдолу- апартамент № 1 1;

североизток- коридор;

югоизток- апартамент № 15;

югозапад- двор;

северозапад- апартамент № 17.

Към апартамента принадлежат 1.987 % ид. части от общите части на сградата = 4.7 кв.м.