АПАРТАМЕНТ  №   15 

 

Разположен   на   петия   етаж  на   сградата  със застроена площ 78.1 кв.м. мри граници:

отгоре- покрив;

отдолу-апартамент № 10;

североизток- апартамент № 14 и коридор;

югоизток- апартамент № 14;

югозапад- двор;

северозапад- апартамент № 16.

Към апартамента принадлежат 2.791 % ид. части от общите части на сградата = 6.6 кв.м.