АПАРТАМЕНТ  №   14

 

Разположен  на  петия  етаж  на  сградата  със

застроена площ 108.5 кв.м. при граници:

отгоре- покрив;

отдолу-апартамент 9;

североизток- улица;

югоизток- калкан па сградата към УПИ 1У-3579, 3580 за общ. обсл., безвредни произв. и жилищно строителство ;

югочаиад-диор и апартамент № 15;

северозапад- апартамент I 5, коридор и стълбище с асансьор. Към апартамент  принадлежат 3.878 % ид.  части от общите части  па сградата = 9.2 кв.м.