АПАРТАМЕНТ 13

разположен на четвъртия етаж на сградата със застроена площ 103.3 кв.м. при граници: отгоре- апартамент № 18; отдолу-апартамент № 8; североизток- улица;

югоизток- апартамент № 12, коридор и стълбище; югозапад- двор;

северозапад- калкан  на сградата към УПИ 11-3579, 3580 за общ. обсл., безвредни произв. и жилищно строителство .

Към апартамента принадлежат 4.003 % ид. части от общите части на сградата = 9.5 кв.м.