АПАРТАМЕНТ № 12, разположен на четвъртия етаж на сградата със застроена площ 77.5 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент 17;

отдолу-апартамент № 7;

североизток- апартамент № 13 и коридор;

югоизток- апартамент №11;

югозапад- двор;

северозапад- апартамент № 13.

Към апартамента принадлежат 3.003 % ид. части от общите части на сградата = 7.1 кв.м.