АПАРТАМЕНТ № 11, разположен на четвъртия етаж на сградата със застроена площ 55.6 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент № 16;

отдолу-апартамент № 6;

североизток- коридор;

югоизток- апартамент № 10;

югозапад- двор;

северозапад- апартамент № 12.

Към апартамента принадлежат 2.154 % ид. части от общите части на сградата = 5.1 кв.м.