АПАРТАМЕНТ № 10
разположен на четвъртия етаж на сградата със

застроена площ 78.1 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент № 1 5;

отдолу-апартамент 5;

североизток- апартамент № 9 и коридор;

югоизток- апартамент № 9;

югозапад- двор;

северозапад- апартамент № 11.

Към апартамента принадлежат 3.026 % ид. части от общите части  на сградата = 7.2 кв.м.