АПАРТАМЕНТ  №   1  

 разположен  на  втория  етаж  на  сградата  със застроена площ 59.5 кв.м. при граници:

отгоре- апартамент № 6;

отдолу- магазин № 1 и склад със санитарен възел към магазините;

североизток- коридор;

югоизток- кафе;

югозапад- двор;

северозапад- апартамент № 2.

Към апартамента принадлежат 2.305  % ид. части от общите части на сградата = 5.5 кв.м.